Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Autoklimatizácie

Klimatizácia je najúčinejší systém na zníženie teploty v interiéri vozidla, čím napomáha zníženiu vyčerpanosti z teploty pri dlhých jazdách v aute, v autobuse, alebo pri prácach v pracovných strojoch, v traktoroch, v kombajnoch a pod. Súčasné autoklimatizácie pracujú na systéme roztiažnosti chladiarenských plynov, alebo tzv. "vodná klimatizácia", pracujúca na princípe zvlhčovania vzduchu, čím sa znižuje vnú-torná teplota v kabíne (používa sa v kamiónoch počas spánku voziča a ich výhodou je, že tieto klimatizačné zariadenia sú tiché).

Klimatizácie v osobných autách, v autobusoch, v kamiónoch, ale aj v pracovných strojoch si vyžadujú pravidelnú kontrolu a údržbu systému. Najbežnejšou údržbou je čistenie sania nasávaného vzduchu do kabíny a následná dezinfekcia klimatizačného systému. Tieto úkony je potrebné vykonať aspoň raz ročne.

Plnenie klimatizácie, alebo výmena chladiva sa vykonáva, buď pri úniku chladiva, alebo po určitom časovom období, cca raz za 3 roky. Túto činnosť musí vykonávať pro-fesionálne vybavená odborná dielňa, aby boli dodržané zásady technologického postupu. Nedodržaním technologických postupov môže dôjsť k závažným poškodeniam klímy a ich odstránenie stojí stovky eur.

Automobily, pracovné stroje, autobusy, kamióny bez klimatizácie je možné doplniť dodatočnou montážou celého klimatizačného systému.

Čistenie klimatizácie - odstránenie zápachu

Zapácha Vám klimatizácia v aute? Dôvodom sú baktérie a mikróby, ktoré sa vytvárajú na mriežkach výparníku klimatizácie. Ich rozkladom vzniká nepríjemný zápach, ktorý cítiť v aute.

RIEŠENIE je nasledovné:
Vyčistenie klimatizácie a výmena peľového filtra.

Ponúkame Vám dva spôsoby čistenia klimatizačného systému:

1. Svojpomocné vyčistenie u nás zakúpeným sprayom na čistenie klimatizácíí.
(S postupom čistenia Vás oboznámime pri kúpe čistiaceho sprayu)

2. Čistenie ozónom - využite našu odbornú dielňu, kde Vám systém vyčistíme
profesionálnym ozónovým čistiacim zariadením

Čistenie sa doporučuje prevádzať opakovane cca dva-krát do roka, alebo v závislosti od používania automobilu.

AUTOKLIMATIZÁCIE

PONUKA:

  • Čistenie klimatizácie/dezinfekcia ozónom
  • Plnenie klimatizácie – súčasťou je podtlaková skúška
  • Tlaková skúška klimatizácie – vykonávaná dusíkom/vodíkom
  • Hľadanie netesností , ale aj problémy s chladením
  • Výmena/oprava klimatizačných zariadení a dielov klimatizácie

V prípade záujmu o naše služby nás kontaktujte. Termíny sú na objednávku.

PROGRAM 1    - Plnenie                                                                                                                                                                                                                                     39,50 EUR s DPH
- odsatie starého chladiva
- vákuovanie systému
- podtlakový test tesnosti systému (zisťovanie hrubých netesností)
- doplnenie systému esterovým olejom a farbivom (prevencia na hľadanie malých netesností)
- naplnenie chladivom (cena kalkulovaná do 750 gr chladiva)
- kontrola tesnosti plniacich ventilov

-

PROGRAM 2    - Zisťovanie porúch a výkonu klimatizácie                                                                                                                                                                          81,00 EUR s DPH
- odsatie starého chladiva 
- vákuovanie systému
- podtlakový test tesnosti systému 
- doplnenie systému esterovým olejom a farbivom 
- naplnenie chladivom 
- kontrola tesnosti plniacich ventilov
- test správnej funkčnosti systému klimatizácie
- meranie účinnosti chladenia vzduchu
- korekcia systému 
- 30-denná garancia opätovného naplnenia grátis pri prípadnej netesnosti systému alebo iných závadách
- hľadanie únikov chladiva *
- grátis test správnej funkčnosti systému po odstránení prípadnej elektrickej závady
- výmena peľového filtra

* netestnosť - únik chladiva

PROGRAM 3     = PROGRAM 2 a 4                                                                                                                                                                                                                  99,00 EUR S DPH
- odsatie starého chladiva 
- vákuovanie systému
- podtlakový test tesnosti systému 
- doplnenie systému esterovým olejom a farbivom 
- naplnenie chladivom 
- kontrola tesnosti plniacich ventilov
- test správnej funkčnosti systému klimatizácie
- meranie účinnosti chladenia vzduchu
- korekcia systému 
- výmena peľového filtra
- 30-denná garancia opätovného naplnenia grátis pri prípadnej netesnosti systému alebo iných závadách
- čistenie a dezinfekcia výparníka (odstránenie zápachu)

-

PROGRAM 4                                                                                                                                                                                                                                                         39,50 EUR s DPH
- výmena peľového filtra (práca)
- čistenie a dezinfekcia výparníka (odstránenie zápachu)

OPRAVY - pri závadách nefunkčnosti klimatizácie opravy sú učtované v hodinovej sadzbe.

                             Poplatok  za pripojenie  činí  7,90 EUR (ak sa počas plnenia vyskytla  hrubá  netesnostť).

                             Závady na elektroinštalácii nie sú zahrnuté v cenníku  služieb plnenia klimatizácie a sú odstraňované  nezávisle

                             na  plnení.